Grootste fouten bij spouwmuurisolatie

Wat zijn de grootste fouten bij spouwmuurisolatie?

De grootste fouten bij spouwmuurisolatie worden grotendeels veroorzaakt door een slechte inspectie. Een spouwmuur moet van te voren altijd goed – endoscopisch – gecontroleerd worden. Niet alle spouwmuren zijn namelijk geschikt voor spouwmuurisolatie.

  1. De spouwmuren zijn vervuild

Spouwmuurisolatie is alleen mogelijk wanneer de spouwmuren schoon zijn, d.w.z. vrij van bouwafval en metselbaarden. Tijdens de bouw kan er in de spouw rommel gevallen zijn of tijdens het metselen is er te veel specie weggedrukt richting de binnenmuur. Vervuilde spouwmuren kunnen vochtdoorslag veroorzaken. Om deze reden geven wij voor deze gevels een negatief isolatieadvies of adviseren de vervuilde spouw – indien mogelijk – goed schoon te maken.

2. Gevelstenen zijn ongeschikt voor spouwmuurisolatie

Niet elke gevelsteen is geschikt voor isolatie. Zo kan spouwmuurisolatie in een muur met geglazuurde stenen bij vorst forse schade aan de muur veroorzaken. Wij geven voor deze gevels altijd een negatief isolatieadvies.

3. Geverfde buitenmuren

Muren met een dampdichte verflaag zijn niet geschikt voor spouwmuurisolatie. Bij vorst zal het aanzicht verprutst worden omdat de verf gaat afbladderen. Wij adviseren vooraf goed onderzoek te laten doen naar de gebruikte verfsoort.

4. Onjuist spouwmuurmateriaal

Niet elke spouwmuurisolatie is geschikt voor een woning. De keuze voor een materiaal hangt bijv. af van de situatie van de woning, de spouwbreedte, de aanwezigheid van een isolatiemateriaal in de spouw. Zo vraagt het isoleren van een oude woning uit de jaren ’50 met fijn voegwerk vaak om een andere aanpak dan een woning uit 1980.

Maar ook bij de uitvoering kunnen er helaas fouten gemaakt worden.

5. De spouw wordt niet goed gevuld

Spouwmuurisolatie wordt via boorgaten in het metselwerk aangebracht. Het is belangrijk dat hiervoor een juist patroon wordt gebruikt. Wanneer dit niet het geval is, wordt de spouwmuur niet goed gevuld en kunnen er vochtproblemen ontstaan. Het boorpatroon is voorgeschreven door de keuringsinstantie en de fabrikanten voor spouwmuurisolatie. Wij zijn bij het kwaliteitscentrum SKG-IKOB gecertificeerd voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Onze werkzaamheden worden onverwachts en steekproefsgewijs gecontroleerd op de juiste werkwijze.

6. Onjuiste dosering van lijm

Een onjuiste lijmdosering kan vervelende problemen veroorzaken. Dit is een menselijke fout tijdens de uitvoering. De parels waaien uit de muur en vindt u terug in de tuin. Plaatselijk loopt de spouwmuur leeg. Het enige systeem in Nederland dat dit probleem ondervangt is het computergestuurde doseringsapparatuur van Neopixels. Wij passen dit systeem toe om een gebrekkige dosering uit te sluiten.

7. Isoleren bij slechte weeromstandigheden

Diverse isolatiematerialen moeten aangebracht worden bij een gunstige weeromstandigheden. U kunt hierbij denken aan de buitentemperatuur. Het aanbrengen bijvoorbeeld isolatieparels en gietschuim is sterk af te raden bij koudere buitentemperaturen. Een koude temperatuur gaat ten koste van de kwaliteit. Ook hevige regenval kan vervelende schade veroorzaken aan de buitengevel, zoals vlekvorming. Helaas zullen wij bij bovengenoemde weeromstandigheden de werkzaamheden uitroosteren omdat wij anders niet de kwaliteit kunnen leveren die wij willen leveren.

8. Zelf spouwmuurisolatie aanbrengen

Het aanbrengen van spouwmuurisolatie lijkt eenvoudig. Sommigen besluiten daarom om zelf te beginnen aan deze klus. Er worden bussen pur gekocht bij de bouwmarkt. Dit materiaal is echter niet geschikt voor het isoleren van buitenmuren. De muur is er niet egaal mee te vullen en het materiaal is bovendien niet voldoende vochtwerend. De fabrikant geeft dan ook geen garantie vanwege onjuist gebruik.

Ook het zelf isoleren van de spouwmuur met parels raden wij af. Het is belangrijk dat het materiaal met een juiste lijmdosering wordt aangebracht. Zo wordt voorkomen dat de parels weer uit de muur ‘lopen’.