fbpx
Gratis offerte 0182-639709
Veiligheidsladder certificering trede 3

Certificatie Safety Culture Ladder

Certificatie Safety Culture Ladder

Veilig werken en je veilig voelen op je werk is het belangrijkste dat er is. Er zijn instanties die toetsen of er veilig gewerkt wordt en of er een veilige cultuur heerst op de werkvloer. De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)` is zo’n instantie en zij meten veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven.

Waarom is de Safety Culture Ladder belangrijk?

Er wordt op een onafhankelijk manier gefocust op het gedrag van de werknemers. Hierdoor krijgt het bedrijf een beter beeld van het gewenste gedrag en het ongewenste gedrag op de werkvloer. Ook geeft de certificering een signaal af aan klanten dat veiligheid serieus wordt genomen. Zowel culturele veiligheid als uitvoerende veiligheid.

Wat gebeurt er tijdens de audit?

Kort gezegd bestaat de audit uit twee delen; gesprekken met het personeel en een kijkje tijdens de uitvoering. Tijdens de gesprekken met het personeel wordt er besproken wat veilig werken precies inhoudt, maar ook wat veilig werken volgens het personeel is. Er wordt voorlichting gegeven en gewenst- en ongewenst gedrag wordt opgesteld en besproken.

Het ‘praktische’ gedeelte van de audit bestaat uit een bezoek tijdens de uitvoering. De richtlijnen zijn bekend, er wordt gekeken of deze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden door het bedrijf. Een paar dingen waar op gelet wordt; worden de juiste Persoonlijke Beschermmiddelen gebruikt, staat de ladder goed en wordt er gewerkt met veilig en goedgekeurde arbeidsmiddelen?

Wat is gewenst gedrag op de werkvloer?

Elk bedrijf verschil qua bedrijfscultuur. Het is dus goed om te bespreken met elkaar welke normen en waarden er belangrijk worden gevonden. Waar voelt iedereen zich prettig bij? Hier kwamen bij Isolatiespecialist.nl veel punten uit. Voorbeelden van gewenst gedrag bij Isolatiespecialist.nl zijn:

  • Elkaar durven aanspreken en laat je aanspreken
  • Wee een teamspeler
  • Onveilige werkplek melden (met bijvoorbeeld behulp van foto’s)
  • LMRA uitvoeren voordat de werkzaamheden beginnen

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag met elkaar bespreken is belangrijk. Iedereen kan zijn of haar grenzen aangeven en er kunnen goede verwachtingen geschept worden. Voorbeelden van ongewenst gedrag bij Isolatiespecialist.nl zijn:

  1. Niet met elkaar communiceren
  2. Elkaar niet aanspreken op onveilig gedrag
  3. Haasten
  4. Ongemotiveerd zijn en klagen naar collega’s

We doen het veilig of we doen het niet

De conclusie van de certificatie Safety Culture Ladder was: we doen het veilig of we doen het niet. Dit motto voeren we in het hele bedrijf door. Een open cultuur zorgt ervoor dat we processen kunnen verbeteren, zowel intern als voor de klant. We zijn trots op ons kwaliteitscertificaat.

Overzicht nieuwsitems