fbpx
Gratis offerte 0182-639709

Subsidie voor het isoleren van jouw woning

U bent van plan om uw huis te isoleren? Maak dan zeker gebruik van de landelijke subsidie isolatie. Dat scheelt veel in de kosten.

Op deze pagina leest u meer over de eisen aan de subsidie isolatie, hoe u deze kunt opvragen en hoeveel euro’s u terug kunt krijgen. Vindt u het prettiger als wij een en ander aan u uitleggen? Neem contact op voor een (vrijblijvende!) afspraak.

Februari 2024: Landelijke subsidie isolatie (ISDE) nu beschikbaar!

De Nederlandse overheid wil je aanmoedigen om duurzamer te worden door subsidies aan te bieden, zoals de ISDE. Maar hoeveel subsidie kun je eigenlijk krijgen als consument?

Op deze pagina proberen we deze vraag en andere veelgestelde vragen over subsidies voor isolatie te beantwoorden. Hieronder geven we alvast een overzicht van de subsidiebedragen per vierkante meter, wel zo makkelijk.

Subsidie per m2 bij twee isolerende maatregelen

ISDE subsidie aanvragen: Stappenplan

U kunt de ISDE subsidie aanvragen nadat de isolatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen. We begrijpen dat dit best verwarrend en spannend kan zijn. Het gaat tenslotte om een hoop geld!

Daarom hebben wij een stappenplan gemaakt voor u. Met behulp van foto’s geven we duidelijk aan wat u precies moet doen. Het aanvragen van uw ISDE subsidie wordt zo een fluitje van een cent. Klik op de link voor het stappenplan ISDE subsidie aanvragen.

Subsidie isolatie woning: Wat zijn de voorwaarden van het RVO?

  • Deze isolatie subsidie (ISDE) is bestemd voor particuliere woningeigenaren. U bent dus de eigenaar van de woning en u woont er ook zelf. U heeft de woning dus niet verhuurd. Deze subsidie isoleren is niet voor VvE’s, daar is namelijk weer een andere subsidieregeling voor.
  • De subsidie isoleren is van toepassing wanneer u minimaal twee isolerende maatregelen neemt, dus bijvoorbeeld vloerisolatie en spouwmuurisolatie. U kunt ook 1 isolatiemaatregel combineren met bijvoorbeeld een warmtepomp of dubbel glas.
  • Er moet gekozen worden voor goede isolatie. Voor elke maatregel wordt een minimale isolatiewaarde.
Type isolatie Min. Rd-waarde
Spouwmuurisolatie 1,1
Vloerisolatie 3,5
Bodemisolatie 3,5
Gevelisolatie 3,5
Dakisolatie 3,5
Zolder-/Vlieringisolatie 3,5

  • U kunt alleen subsidie krijgen voor het isoleren van een bestaande woning. De subsidie isolatie is dus niet geldig voor een nieuwbouwwoning. Ook is hij niet geldig voor bijvoorbeeld een nieuwe aanbouw.
  • Voor elke maatregel is er een minimum oppervlak dat u moet laten isoleren. U leest hieronder meer over.
Type isolatie Min. m²
Spouwmuurisolatie 10
Vloerisolatie 20
Bodemisolatie 20
Dakisolatie 20
Zolder-/Vlieringisolatie 20
  • U mag meerdere keren een subsidie aanvragen voor dezelfde woning. Wel moet het natuurlijk gaan om andere maatregelen. Dus gaat u dit jaar bijvoorbeeld de houten vloer isoleren en het dak, volgend jaar de muren isoleren en nieuw dubbel glas laten plaatsen? U kunt dan dit jaar subsidie aanvragen voor de vloer en het dak, volgend jaar voor de muren en het glas.
  • U wilt de isolatie graag zelf aanbrengen? Helaas komt u dan niet in aanmerking voor de isolatie subsidie. De werkzaamheden zullen uitgevoerd moeten zijn door een erkend isolatiebedrijf.

Enkele isolatiemaatregel: Heb ik recht op subsidie?

Vanaf 2023 is het ook mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor één isolatiemaatregel! Deze maatregel moet wel na 2 april 2022 gerealiseerd zijn. U krijgt in dit geval tot wel 15% van uw kosten terug in de vorm van een subsidie.

Wanneer u een tweede verduurzamingsmaatregel neemt, krijgt u net als nu tot 30% van de totale kosten terug in de vorm van een subsidie. Voor meer informatie over de ISDE wijzigingen kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de subsidiebedragen die u ontvangt wanneer u een enkele isolerende maatregel laat uitvoeren.

Subsidie isoleren: Hoeveel per m2?

De subsidie isoleren wordt berekend aan de hand van de m2. U krijgt dus subsidie per vierkante meter. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de isolatiemaatregel. Hieronder de bedragen op een rijtje:

Type isolatie Subsidie per m²
Spouwmuurisolatie € 8,00
Vloerisolatie € 11,00
Bodemisolatie € 6,00
Gevelisolatie € 38,00
Dakisolatie € 30,00
Zolder-/Vlieringisolatie € 8,00

Is er ook er ook maximum aan de subsidie of is deze onbegrensd

De subsidie is niet onbegrensd. Per maatregel is er een maximum ingesteld. Dit gebeurt op basis van de m2. Naast een maximum is er ook een minimum aantal m2. In de afbeelding hieronder leest u hiermee over.

Type isolatie Min. m2 Max. m2
Spouwmuurisolatie 10 170
Vloerisolatie 20 130
Bodemisolatie 20 130
Gevelisolatie 10 170
Dakisolatie 20 200
Zolder-/Vlieringisolatie 20 130

Hoe kunt u de subsidie isolatie aanvragen?

U kunt de subsidie isolatie aanvragen als de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dit betekent dus dat de energiebesparende maatregelen zijn gedaan en betaald. Pas daarna kunt u de subsidie isolatie aanvraag in dienen.

Besparen in Rotterdam

Isoleren = Besparen

Door de hoge gasprijzen is de terugverdientijd drie keer korter! Neem contact met ons op via onderstaande knop en wij helpen u graag op weg!

Klik hier voor contact!

Waar en hoe vraagt u de subsidie isolatie aan?

U kan de subsidie isolatie aanvragen via de website van de rijksoverheid (RVO): www.rvo.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD gegevens nodig.

De isolatiemaatregelen moeten voldoen aan de voorwaarden, het is belangrijk dit vooraf goed te checken! De subsidie aanvraag zal binnen 12 maanden na uitvoering en betaling ingediend moeten worden.

Is er extra subsidie beschikbaar voor biobased isolatie?

Ja, in Nederland zijn er (extra) subsidies beschikbaar voor biobased isolatiematerialen, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) en de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). Kijk op onze pagina die specifiek gaat over subsidies bij biobased isoleren.

Wat heeft u nodig om de subsidie isolatie aan te kunnen vragen?

Bij het aanbrengen van de subsidie moet u invullen voor welke isolatiemaatregelen u subsidie aanvraagt. Daarnaast zullen de volgende gegevens meegestuurd moeten worden:

  • De factuur met de volgende gegevens: uw naam, adres, uitvoeringsdatum, isolatiebedrijf, beschrijving van de isolatiemaatregelen (product, naam fabrikant, dikte isolatiemateriaal en isolatiewaarde) en de hoeveelheid m2.
  • Er zal een meldcode ingevuld moeten worden van het product. Deze meldcode is te vinden op de website van het RVO of op de factuur.
  • Foto’s tijdens de isolatiewerkzaamheden. Deze zijn namelijk de bewijslast.

Is er ook subsidie beschikbaar bij VVE's?

Absoluut! Deze regeling biedt financiële ondersteuning aan VvE’s die willen investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking, en is een belangrijke stap naar een groenere toekomst. In dit artikel lichten we toe wat de SVVE inhoudt, voor wie het bedoeld is, en hoe u hiervan kunt profiteren.

Wat is de SVVE?
De SVVE is een initiatief van de overheid om energiebesparing en het gebruik van duurzame energie binnen appartementsgebouwen te stimuleren. Het doel is om de CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan de energietransitie. Subsidies kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld isolatie van daken, muren, vloeren, het plaatsen van hoogrendementsglas, en de installatie van zonnepanelen of andere duurzame energiebronnen.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?
De SVVE richt zich op Verenigingen van Eigenaars, die vaak unieke uitdagingen tegenkomen bij het verduurzamen van hun gezamenlijke eigendom. Veel VvE’s willen wel verduurzamen, maar lopen tegen financiële barrières aan. Deze subsidie maakt het financieel aantrekkelijker om deze noodzakelijke stappen te zetten.

Hoe werkt het?
VvE’s kunnen een aanvraag indienen voor de subsidie, die een deel van de kosten dekt voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Het precieze subsidiebedrag hangt af van de soort maatregel en de omvang van het project. De procedure vereist dat VvE’s een plan indienen dat niet alleen de technische specificaties omvat, maar ook een berekening van de verwachte energiebesparing.

Maakt het nog uit welk isolatiemateriaal er gebruikt wordt voor uw huis?

De subsidie voor isolatie wordt alleen uitgekeerd als de isolatiematerialen voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit is per maatregel verschillend. Een belangrijke eis is de Rd-waarde. Deze geeft aan hoe goed de isolatie isoleert. Hoe hoger de waarde, hoe beter.

In het geval van glas, wordt gekeken naar de maximale U-waarde. Deze waarde geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat door het glas. Daarbij geldt: hoe lager de waarde, hoe beter.

Waar moet u op letten bij de subsidie op zoldervloerisolatie?

Sommige woningen hebben een kleine, lage zolderverdieping. Deze verdieping wordt vaak niet gebruikt. Een alternatief voor dakisolatie is het isoleren van de zoldervloer. Ook voor zolderisolatie kunt u subsidie krijgen. Het is dan wel belangrijk dan de zolder of vliering onverwarmd is. Dus dat er geen verwarming aanwezig is. U kunt subsidie krijgen op óf zoldervloerisolatie óf dakisolatie. Dus niet op beide maatregelen.

Als u zowel vloerisolatie als bodemisolatie neemt: Kunt u dan op beide maatregelen subsidie krijgen?

Soms wordt er wel eens gekozen voor zowel vloerisolatie als bodemisolatie. Vaak wanneer de kruipruimte erg vochtig is, worden er bijvoorbeeld ook HR++ isolatieparels of isolatiechips aangebracht. Kiest u voor deze combinatie? Dan komt u alleen in aanmerking voor het bedrag van bodemisolatie. Deze combinatie van bodem- en vloerisolatie wordt gezien als 1 maatregel.

In de maatregelenlijst staat zowel spouwmuurisolatie als gevelisolatie: Wat is het verschil?

Het verschil tussen gevelisolatie en spouwmuurisolatie is dat je bij gevelisolatie een isolatielaag tegen de gevel aan brengt. Dus tegen de buitenmuur of de binnenmuur (d.m.v. een voorzetwand). Bij spouwmuurisolatie laat u spouwmuurisolatie in de spouw tussen de binnenmuur en de buitenmuur aanbrengen.

Spouwmuurisolatie is in vergelijking met gevelisolatie een eenvoudige ingreep. De spouwmuurisolatie kosten zijn dus aanzienlijk lager dan die voor de gevelisolatie.

Waar moet u op letten bij de subsidie voor vloerisolatie?

Wanneer u kiest voor een vloerisolatie met isolatieschuim (PUR) dan is het belangrijk dat het schuim vrij is van HFK’s. Deze zijn namelijk te belastend voor het milieu. Wij passen 2 soorten isolatieschuim toe, die beiden HFK-vrij zijn: Icynene en HR++ isolatieschuim.

Hoe weet u of er in uw gemeente ook een isolatiesubsidie is?

Veel gemeentes belonen het aanbrengen van isolatie eveneens met subsidies. Het is zeker de moeite waard te informeren naar de mogelijkheden en of u hiervoor ook in aanmerking komt. Dat drukt behoorlijk de investeringskosten. In de energiesubsidiewijzer.nl kunt u zien of er in gemeente of provincie een extra subsidie aanwezig is.

Wat houdt de Energiebespaarlening in?

De investering in isolatiemaatregelen levert flinke besparingen op, zeker in combinatie met de isolatiesubsidie. Toch kan het zijn dat deze uitgaven u niet uitkomen. U vindt het belangrijk dat er ook geld gereserveerd blijft op de spaarrekening voor onvoorziene kosten.

Begrijpelijk, maar er kan dan niet geprofiteerd worden van de besparing. Hiervoor is daarom de Energiebespaarlening in het leven geroepen. Tegen een lage rente kan er gebruik gemaakt worden van deze lening.

De besparing die het oplevert zijn groter dan de kosten. Dit maakt het Nationeel Energiebespaarfonds voor velen erg interessant. Dit fonds is een initiatief van de overheid, in samenwerking met diverse banken zoals de Rabobank, ASN bank en de ING bank. Lees meer hierover op energiebespaarlening.nl

Veelgestelde vragen over subsidies bij isolatie

Dit kan op website van het RVO onder het kopje: ISDE: Subsidie voor verduurzaming van uw woning”.

Subsidies voor isolatie kunnen verschillen per woonplaats . Over het algemeen zijn er landelijke programma’s beschikbaar die subsidies bieden voor het isoleren van woningen, zoals de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)  en de ISDE in Nederland. Daarnaast kunnen er ook regionale of lokale subsidies beschikbaar zijn.

Het bedrag dat je kunt ontvangen, hangt af van het type isolatiemaatregel, de oppervlakte die geïsoleerd wordt, en het subsidieprogramma waarvoor je in aanmerking komt. Sommige programma’s bieden een percentage van de kosten, terwijl andere een vast bedrag per vierkante meter isolatie bieden. Het is belangrijk om de details van het subsidieprogramma te bekijken voor de exacte bedragen.

 

klanten vertellen
trustpilot

9,3

4,1

10

Zeer tevreden, voldoet aan alle verwachtingen

Een duidelijk verhaal door der verkoper, een makkelijk bereikbaar bedrijf. De mannen die het uitvoeren werkten snel, waren beleefd en lieten alles schoon achter. Administratief alles inzichtelijk zowel op de site als in de email. Lees meer

24/06/2024 - Kees, Dordrecht

10

Fantastisch

Klantvriendelijke mannen behulpzaam goed en correct werk afgeleverd. Lees meer

19/06/2024 - C de Vos, Ridderkerk

9.0

Prima Service

Professioneel bedrijf, werknemers met verstand van zaken. Lees meer

19/06/2024 - Dave, Rhoon

10

Snelle en betaalbare service.

Het contact met het bedrijf was correct en de gemaakte afspraken werden goed nagekomen. Alles werd weer schoon en opgeruimd achtergelaten. Lees meer

18/06/2024 - Wilhelmien, Gouda

Ik wil nog wat advies

Onze experts helpen u graag, misschien is een ander product inderdaad beter voor uw situatie.

Bel 0182-639709

Ik ben overtuigd

Een goede keus. Wat u kunt verwachten? Binnen een werkdag een gesprek en binnen een week een offerte.

Offerte aanvraag