Subsidie vloerisolatie

Subsidie vloerisolatie

In dit artikel bespreken we de eisen en hoogte van de subsidie op vloerisolatie. Daarnaast zullen we uitleggen wat het verschil is tussen vloerisolatie en bodemisolatie. Er gelden namelijk verschillende regels voor subsidie bodemisolatie en subsidie vloerisolatie.

Voorwaarden subsidie voor vloerisolatie

Allereerst de algemene spelregels om in aanmerking te komen voor subsidie op vloerisolatie. Deze regels gelden voor alle vormen van isolatie waar men subsidie voor zou willen ontvangen:

  • Er zijn minimaal 2 soorten isolatiemaatregelen uitgevoerd door een deskundig bedrijf.
  • De maatregelen dienen afgerond en betaald te zijn.
  • De woning is uw eigendom, en het is uw hoofdverblijf.
  • Het is de eerste keer dat u subsidie ontvangt voor de woning.
  • De subsidie wordt binnen 12 maanden aangevraagd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Naast deze eisen, zijn er vastgestelde waardes waaraan het isolatiemateriaal dient te voldoen, en dient er een minimaal aantal m2 geïsoleerd te worden. Zowel de waarde als het aantal m2 verschilt per soort isolatie. De eisen voor subsidie vloerisolatie zullen we hier bespreken. .

Kwaliteitseisen vloerisolatie

Om te bepalen of het isolatiemateriaal voldoet aan de eisen voor de vloerisolatie subsidie, kijkt men naar de Rd-waarde. Deze drukt uit wat de thermische isolatie is van het isolatiemateriaal. In het geval van vloerisolatie, dient deze waarde minimaal 3,5 te zijn. De waarde staat vaak op de verpakking van het isolatiemateriaal, maar we helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Minimaal geïsoleerde oppervlakte

Door het RVO is er een eis gesteld aan de hoeveelheid m2 die geïsoleerd dient te worden. Om voor subsidie vloer isolatie in aanmerking te komen, dient er minimaal 25 m² geïsoleerd te worden met een en maximaal 130 m².

Bekijk vooraf dus goed welke oppervlakte er in uw situatie vereist is, en zorg voor een juiste berekening. Uiteraard doen wij dit graag voor u, zodat u de subsidie op isolatie vloer in elk geval niet misloopt!

Subsidie per m2 vloerisolatie

Vergeleken met de andere soorten, is de subsidie vloerisolatie aan de lage kant. U ontvangt per m2 slechts  7,- vloerisolatiesubsidie. Daar tegenover staat dat vloerisolatie ook wat betreft de kosten laag scoort. Gemiddeld 30 euro per m2. Gelet op het bedrag van de vloer isolatie subsidie is het dus zeker de moeite waard om dit type als een van de twee verplichte maatregelen uit te laten voeren.

Regels en opbrengst subsidie bodemisolatie

Veel mensen verwarren bodemisolatie met vloerisolatie. Eenvoudig gezegd: bij vloerisolatie wordt isolatiemateriaal aangebracht onder de vloer, en boven in de kruipruimte. Dus eigenlijk tegen het plafond van de kruipruimte. Bij bodemisolatie wordt het aangebracht op de bodem van de kruipruimte. Wanneer je het beste voor een van de twee kunt kiezen, leggen we je graag uit. Gebruik hiervoor het contactformulier, of neem even telefonisch contact op. De eisen aan de subsidie bodemisolatie zijn hetzelfde als die voor vloerisolatie. Het enige verschil is het bedrag dat u terug kunt krijgen. De subsidie bodemisolatie is 4 euro per m2, en is daarmee 3 euro lager dan vloerisolatie.

Advies over uw situatie?

We kunnen ons voorstellen dat alle regels omtrent Rd-waardes, vierkante meters, en soorten isolatie niet direct helder zijn. We helpen u daarom graag met persoonlijk advies. Gebruik onderstaand formulier voor vragen omtrent subsidie isolatie vloer of bodem. Uiteraard kunt u ook algemene vragen stellen middels dit formulier, of bel naar: 0182-639709 Gebruik onderstaand formulier voor advies rondom subsidie isoleren dak