fbpx
Gratis offerte 0182-639709

Is bodemisolatie verplicht?

Bodemisolatie is niet verplicht. Het isoleren van uw woning is nog niet verplicht. Nog niet. Het is denkbaar dat dit wel in de toekomst gaat gebeuren vanwege de verplichtingen om de CO2-uitstoot aanzienlijk te beperken. Dit is dan ook de reden dat de overheid veel geld steekt in het subsidiëren van energiebesparende maatregelen.

Is bodemisolatie fiscaal aftrekbaar?

Sinds 2012 is bodemisolatie niet meer fiscaal aftrekbaar. Hiervoor in de plaats is de verlaging van de BTW gekomen. Op dit moment is het lage BTW-tarief van toepassing op het arbeidsdeel.

Ik wil mijn kruipruimte isoleren, maar er staat water. En nu?

Wanneer er water in de kruipruimte staat onder de woning, is het aanbrengen van bodemisolatie meestal wel mogelijk, mits er voor de monteurs voldoende veilige vrije ruimte over blijft en geen ‘duikwerk’ hoeft plaats te vinden. Voor het isolatiemateriaal is het niet erg als de kruipruimte weleens volloopt met water, het is hier tegen bestand. De isolatie neemt geen vocht op en blijft altijd op het water drijven, waardoor de isolerende werking blijvend is.

Komt bodemisolatie in aanmerking voor subsidie?

Ja. Ook bodemisolatie komt in aanmerking voor de ISDE-subsidie. De hoogte bedraagt € 4,00 / m². U dient minimaal 2 energiebesparende maatregelen te nemen. Onze technisch adviseur kunt u hierover meer vertellen.

Kan ik bodemisolatie zelf aanbrengen?

Wanneer u handig bent en geen claustrofobie heeft, kunt u ook zelf de bodemisolatie aanbrengen. U bent er wel langer mee bezig dan onze monteurs omdat wij hier speciale apparatuur voor hebben. Het is goed om te beseffen dat het isolatiemateriaal behoorlijk volumineus is, het is niet even een kwestie van een paar zakken isolatiemateriaal in de achterbak laden …

Hoeveel jaar garantie krijg ik op bodemisolatie?

U krijgt 10 jaar garantie op de bodemisolatie. Deze garantie betreft het isolatiemateriaal en de juiste wijze van aanbrengen ervan. De factuur is uw garantiebewijs, bewaar deze goed bij de documenten van uw woning.

Wat is beter: vloerisolatie of kruipruimte-isolatie?

Dit hangt van de situatie af. Er zijn gevallen waarbij bodemisolatie de beste oplossing is. U kunt dan denken aan woningen met vochtproblemen en woningen met een lage, moeilijk te bereiken kruipruimte. Er zijn woningen die beter af zijn met vloerisolatie. Het is dus niet de vraag welke isolatie beter is, maar wat de situatie onder de woning is en het probleem is. Dit zal ter plaatse door de technisch adviseur goed in kaart gebracht moeten worden.

Wat is het verschil tussen vloerisolatie en kruipruimte-isolatie (/bodemisolatie)?

Bij vloerisolatie wordt er een isolatielaag direct tegen de onderkant van de vloer aangebracht. Dus eigenlijk tegen  het plafond van de kruipruimte. Bij bodemisolatie wordt er een isolatielaag op de grond van de kruipruimte aangebracht. Een juiste keuze voor vloerisolatie of bodemisolatie (kruipruimte-isolatie) is afhankelijk van de situatie van de kruipruimte. Onze technisch adviseur geeft u vrijblijvend en gratis advies.