fbpx
Gratis offerte 0182-639709

Krijg ik subsidie op vloerisolatie?

Dat is mogelijk. In Nederland wordt er subsidie op vloerisolatie verstrekt: € 7,00 per m². Deze subsidie valt onder de ISDE-regeling van de rijksoverheid. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo wordt van u verwacht dat u minimaal twee energiebesparende maatregelen neemt. De werkzaamheden zullen verricht moeten worden door een erkend isolatiebedrijf uit de bouwsector. U vindt HIER meer over de subsidie op vloerisolatie.

Hoeveel jaar krijg ik garantie op vloerisolatie?

U ontvangt 10 jaar garantie op uw vloerisolatie. De garantie zit op het isolatiemateriaal en de verwerking ervan. Het is verstandig de vloerisolatie aan te laten brengen door een gecertificeerd bedrijf (o.a. SKG-IKOB), dat eveneens is aangesloten bij de branchevereniging voor isolatiebedrijven, de VENIN.

Is vloerisolatie of isolatie van de kruipruimte effectiever?

Dit hangt af van de situatie van de kruipruimte in combinatie met het vloertype. Er zijn situaties waarbij het beter is de vloer tegen de onderkant te isoleren, omdat het meer comfort en besparing oplevert. U kunt dan bijv. denken aan droge, hoge, goed geventileerde kruipruimtes. Maar er zijn woningen in Nederland met een lage, vochtige kruipruimte. Vocht is een grote boosdoener voor een woning. Het kan de vloer aantasten. In deze gevallen is het raadzaam de kruipruimte te voorzien van kruipruimte-isolatie. Het voorkomt veel vocht- en schimmelproblemen en daarmee dus ook schadekosten.

Ik wil mijn vloer isoleren, maar er staat water in de kruipruimte. En nu?

In veel kruipruimtes – zeker in het westen van Nederland – staat regelmatig (grond)water, vaak in vochtige najaar- en wintermaanden. Een vochtige kruipruimte onder uw woning is nadelig voor het woonklimaat in huis: een hogere luchtvochtigheid, met soms zelfs vocht- en schimmelvorming. Dat is een vervelend probleem.

Een effectieve oplossing is het isoleren van de vloer. Hiermee verdwijnt het vocht niet uit de kruipruimte (daar moeten we vaak mee leren leven), maar voorkomt wel opstijgend vocht naar de woning zelf.

Wij adviseren deze werkzaamheden deze werkzaamheden in de zomerperiode te laten doen, omdat meestal deze kruipruimtes dan wel droog zijn vanwege de lagere grondwaterstand. Dit voorkomt hoge pompkosten, waarbij ook nog eens het risico bestaat dat het wegpompen van water onmogelijk is (doordat het heel snel weer omhoog komt, ook via de kruipruimte van uw buren).

Voor deze woning adviseren wij altijd het aanbrengen van een isolatiespray. Dit systeem is namelijk goed bestand tegen vocht en dicht alle naden en kieren. Hierdoor vindt er geen vochttransport meer plaats naar de woning.

Ik heb vloerverwarming, is vloerisolatie dan wel zinvol?

Wanneer uw woning vloerverwarming heeft of krijgt, is vloerisolatie een must. Bij vloerverwarming gaat namelijk er veel warmte verloren naar de kruipruimte. Bij de kruipruimtecheck merken wij dit aan de hogere temperatuur in de kruipruimte. Sommige kruipruimtes lijken wel een sauna. Door het isoleren van de vloer wordt de warmte vast gehouden in de vloer en gaat er minder warmte verloren naar de kruipruimte. De terugverdientijd op vloerisolatie is 7 tot 10 jaar. Bij aanwezigheid van vloerisolatie is deze korter: 5 tot 8 jaar. Vloerwarming met vloerisolatie is dus eigenlijk een noodzakelijke combinatie.

Wat houdt R-waarde in?

De R-waarde voor isolatie is een getal wat de isolatiewaarde weergeeft. Hoe hoger de isolatiewaarde, hoe beter. Er is een verschil tussen de Rd-waarde en Rc-waarde. De Rd-waarde is de isolatiewaarde van de vloerisolatie zelf, dus van de wol of het schuim. Wanneer u gebruik wilt maken van de ISDE-subsidie is het belangrijk goed te letten op de Rd-waarde van de vloerisolatie. Deze moet namelijk minimaal 3,5 zijn.

De Rc-waarde is de isolatiewaarde van de vloerisolatie in combinatie met de vloer zelf. Dus van het totaal. Deze waarde is belangrijk voor het energielabel van uw woning. De Rc-waarde is vastgesteld door het Bureau CRG.

Blijft mijn kruipruimte bereikbaar met vloerisolatie?

De kruipruimte onder uw woning blijft na het isoleren van de vloer bereikbaar. In veel gevallen zal de hoogte van minder worden omdat er isolatie tegen het plafond van de kruipruimte is aangebracht. Wanneer u de vloer laat isoleren met een reflecterende folie, is het belangrijk bij latere werkzaamheden voorzichtig te zijn met folie. Het kapot maken of lostrekkend van de folie veroorzaakt een koudebrug in de isolatie.

Welke vloerisolatie is het beste?

Er zijn veel soorten vloerisolatie: isolatieschuimen, reflecterende folies en dekens. Maar wat is nu de beste vloerisolatie? De beste vloerisolatie bestaat niet. Wat voor de ene woning zeer geschikt is, is voor de andere woningen niet verstandig. Het isoleren van een houten vloer is anders dan een betonvloer. Het is dus belangrijk goed te kijken naar de situatie van de kruipruimte en de woning. Hoe is het klimaat onder de woning? Hoe ziet de kruipruimte er uit? Hoe is het gesteld met de bereikbaarheid?

Wij beoordelen de situatie in de kruipruimte op en op basis hiervan brengen wij ons isolatieplan uit.

U bent op zoek naar vloerisolatie? Vraag gratis en vrijblijvend een isolatiecheck aan.

Ik heb geen kruipruimte, maar wil wel mijn vloer isoleren. Wat zijn de mogelijkheden?

De meeste woningen in Nederland zijn voorzien van een kruipruimte. Vaak is er in de hal, onder de deurmat, of in de kelder een kruipluik waardoor u naar de kruipruimte kunt.

‘Ik heb geen kruipruimte’ wordt vaak verward met: er is geen kruipluik. Wanneer u vloerisolatie wenst, zal er een door timmerman een kruipluik gemaakt moeten worden.

Wanneer er echt geen ruimte onder de woning aanwezig is, is er nog maar een mogelijkheid: het aanbrengen van een vloerisolatie OP de vloer. Dit is een behoorlijke ingreep, waarvoor een aannemer ingeschakeld zal moeten worden.

Is vloerisolatie fiscaal aftrekbaar?

Sinds 2012 zijn de kosten voor vloerisolatie fiscaal niet aftrekbaar. Hiervoor in de plaats is het BTW voordeel gekomen. Op het arbeidsdeel betaalt u 9% BTW i.p.v. 21%. Ook kunt u subsidie ontvangen op isolerende maatregelen indien u deze uit laat voeren door een erkend isolatiebedrijf. Deze subsidie (ISDE) is van toepassing wanneer u minimaal 2 isolatiemaatregelen neemt.