Isolatie subsidie overheid

Isolatie subsidie overheid

We zullen hier algemene informatie geven m.b.t. de beschikbaar gestelde overheid subsidie voor isolatie. Hoeveel is er beschikbaar, wie komt er in aanmerking, en waar moet u op letten als u met rijkssubsidie isolatie wilt uitvoeren in uw woning?

De subsidieregeling SEEH

De nieuwe isolatie subsidie uit de overheid is beschikbaar gesteld sinds 2 september 2019, onder de naam “Subsidie energiebesparing eigen huis”, kortweg SEEH. De regeling is ingesteld, om huiseigenaren aan te sporen om energiebesparende maatregelen te nemen. Voor de huiseigenaar scheelt dit in de energiekosten, en het is een grote stap richting algehele duurzaamheid. Let er wel op dat de overheid subsidie voor isolatie echter niet onbeperkt beschikbaar is.

Duur en beschikbaar bedrag subsidie

In totaal is er een bedrag van 84 miljoen beschikbaar gesteld voor de SEEH. De periode waarin hier aanspraak op kan worden gemaakt loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Alhoewel dit een substantieel bedrag is, kan het toch goed zijn om er op tijd bij te zijn. Op 1 november 2019 waren er al 1538 aanvragen, voor een totaalbedrag van 3.3 miljoen. Nu steeds meer mensen bekend raken met de mogelijkheden om met overheidssubsidie isolatie uit te laten voeren, zal het aantal aanvragen snel stijgen.

Wat moet je doen om aanspraak te maken?

In principe is het vrij eenvoudig om in aanmerking te komen voor de isolatie subsidie van de overheid. Elke huiseigenaar, die tevens bewoner is van de woning, kan met overheid subsidie isolatie laten aanbrengen. De maatregelen dienen echter wel na 15 augustus te zijn uitgevoerd en betaald te zijn. Daarnaast zijn er nog eisen aan de maatregelen zelf. Zo dienen er minimaal 2 soorten energiebesparende maatregelen te zijn uitgevoerd, en zijn er eisen aan kwaliteit en oppervlakte. Meer over de exacte eisen aan de subsidie isolatie van de overheid kunt u hier (link naar geschreven tekst met eisen) lezen.

Wat als de subsidiepot leeg is?

De SEEH loopt vooralsnog tot 31 december 2020, maar eindigt ook als het subsidieplafond van 84 miljoen is bereikt. Op het moment dat 1 van de twee beperkingen zich voordoet, kan er dus geen aanspraak meer worden gemaakt op de SEEH. Gelukkig komen er in januari 2021 nieuwe mogelijkheden binnen de ISDE-regeling. De verbreding van deze regeling is gericht op de subsidie voor isolatiemaatregelen. De details hierover worden komend jaar uitgewerkt. Zodra er meer duidelijk is over de manier waarop u vanaf dat moment met subsidie van de overheid isolatie werkzaamheden kunt uitvoeren, zullen we u hierover informeren via de site.

Hulp bij aanvraag en advies over isolatie

U kunt op onze site uitgebreide informatie vinden over de exacte eisen en isolatiemaatregelen die u kunt nemen om in aanmerking te komen voor de isolatie subsidie overheid. We begrijpen echter dat het veel informatie is om zelfstandig door te nemen, en dat u eventueel nog met vragen blijft zitten. We moedigen u dan ook aan om contact op te nemen, zodat we u meer kunnen vertellen over de overheidssubsidie isolatie, en over geschikte isolatiemaatregelen voor uw woning. Wenst u meer informatie over met rijkssubsidie isolatie laten uitvoeren, vul dan onderstaand formulier in, of neem telefonisch contact op via 0182-639709.